OSNOVE KOMPJUTERSKE GRAFIKE

VIZUELNI INDETITET – ŠARIĆ RADAN

PRIMJER DOBRE PREZENTACIJE

OCJENJIVANJE WEB LOKACIJE

1-2

3

4-5

6-7

8-9

10-11

13-14

15

ISPITNA PITANJA

SKRIPTA

FOTOŠOP

VIZUELNI INDETITET 1

VIZUELNI INDETITET 2