O VŠEI

zgrada - Copy (2)Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je licencirana privatna visokoškolska ustanova u sistemu visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine koja nudi visoku stručnu spremu putem trogodišnjeg i četvorogodišnjeg studija u oblasti ekonomije, menadžmenta  i informatike sa sljedećim zvanjima:
“diplomirani informatičar” (nakon završene četiri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 240 ECTS),
“diplomirani ekonomista” (nakon završene četiri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 240 ECTS),
“informatičar” (nakon završene tri godine studija na smjeru Poslovna informatika – 180 ECTS) i
“menadžer” (nakon završene tri godine studija na ekonomsko-menadžerskim smjerovima – 180 ECTS).

Ustanova je licencirana Dozvolom za rad Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-9620/07.

Visoka škola za ekonomiju i informatiku Prijedor je osnovana i licencirana pod nazivom Visoka škola “Koledž za informatiku i menadžment Janjoš” Prijedor, ali je 21.6.2010. promijenila naziv u “VISOKA ŠKOLA ZA EKONOMIJU I INFORMATIKU” Prijedor.

Do promjene naziva došlo je zbog uvođenja novog licenciranog studija ekonomije i novog zvanja “diplomirani ekonomista” koje se stiče nakon četvorogodišnjeg studija.

Visoka škola se nalazi u Ul. Mitropolita Petra Zimonjića bb u Prijedora, u sopstvenom objektu sa 4000 kvadratnih metara prostora koji je opremljen po svjetskim standardima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.